MEDIA SEBAGAI ALAT PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM DI INDONESIA: PENDEKATAN SISTEM

Asiah Sarji, Erman Anom, Amir Syahruddin Harahap

Abstract


Abstrak

Sejarah media massa  terutama media, yang membangunkan persepsi keislaman, telah dimulai sejak  masa  Kebangkitan  Nasional  (1920)  iaitu  seiring  dengan  berdirinya  pelbagai  sarikat Islam seperti Sarikat   Dagang Islam dan Muhammadiyah.  Media bercorak  keislaman  pada masa itu di antaranya Pandji Islam dan Suara Muhammadijah  yang terbit 1 Januari. Sementara itu, Media Islam yang terbit sejak terbit 2 Januari 1954 di Jakarta hanyalah Duta Masyarakat yang dipimpin  oleh M. Jusuf  Hasjim.  Penerbitan  majalah  pula seperti   Gema Islam, Kiblat (mulai terbit 20 Mei 1953), dan Pandji Masyaraka hanya muncul di pertengahan kurun kedua puluh..  Malah  dari  saat  tersebut  hingga  masa  Orde  Baru,  hanya  Pandji  Masyarakat  yang bertahan. Namun, pada sekitar 1980-an, Pandji Masyarakat  berhenti terbit karena ketiadaan modal.  Kemudian  di awal tahun 1970-an,  wujud Pelita sebagai media Islam,  tetapi kerana ketidaan modal dan sumber tenaga manusia terlatihnya terhad, maka penerbitannyanya  juga tergendala  sehingga di awal kurun ke 21 ini ia diterbitkan  semula walaupun kewujudannya tidak cukup berwibawa. Sedangkan sistem media cetak di Indonesia dibentuk dengan berlatar belakangkan  kerajaan-kerajaan  yang  mentadbir  Indonesia  sejak  era  kolonial  Belanda  dan Jepang.

 

Kata Kunci: Media, Pembangunan, Masyarakat


Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

Asiah Sarji, “Perkembangan sistem penyiaran di Malaysia dari tahun 1920-1959”, Tesis Doktor Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia. (Belum diterbitkan) Bangi, 1996.

A.M. Hoetasoehut, “Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia”, Sarikat Penerbit Suratkabar, Surabaya, 1971.

Dini Djalal & Kathleen Ree, ”Islamic Media in Indonesia”, Kertas kerja dibentangkan di USINDO pada 2hb, Julai 2003.

Erman Anom, ”Dasar dan sistem akbar di era kepimpinan Soeharto”, Tesis Doktor Falsafah, Belum di terbitkan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2006.

Herry Muhammad, ”Jurnalisme Islam Tanggungjawab Moral Wartawan Muslim”, Surabaya, 1992.

Smith, E. C, “Sejarah Pembreidelan Pers

Indonesia”, Jakarta, 1983.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats